PRIVACYBELEID

Shoes For Crews (Europe) Limited respecteert uw recht op privacy en eerbiedigt de verplichtingen overeenkomstig de Data Protection Acts 1988 en 2003. Door het bezoeken van de sfcrecall.expertinquiry.com website, accepteert u de voorwaarden en condities van het Website Privacybeleid.

Welk soort gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen uw basisinformatie bij registratie op onze website. Wanneer u zich registreert voor de terugroeping, wordt u mogelijk gevraagd persoonlijke details te verstrekken, zoals naam, e-mailadres, aankoop van onze producten, datum van aankoop, postadres en telefoonnummer als vereist.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De informatie, die wij verzamelen via u, kan worden gebruikt op een van de volgende wijzen:

  1. Voor verwerking van uw aanvraag: de van u ontvangen informatie zullen wij gebruiken om uw aanvraag te behandelen en te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden voor de productterugroeping.
  2. Correspondentie: periodiek verzending van e-mails aan u, gerelateerd aan uw bezoeken aan onze website.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij passen veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en veilig te stellen.

Wij maken gebruik van een veilig softwareprogramma, zodat alle ontvankelijke/gevoelige data op een veilige manier worden overgedragen. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen (inclusief relevante technische en organisatorische) teneinde de veiligheid van de door u geleverde gegevens te waarborgen. Wij zullen slechts de data gebruiken voor het beoogde doel.

Echter, aard en werking van internet zijn zodanig dat wij niet de veiligheid van elk deel van de door u verstrekte informatie, dat u ons verstrekt via internet, 100% kunnen garanderen of waarborgen.

Maken wij gebruik van cookies?

Ja. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website of service verlener transporteert, via uw Web browser (indien u dit toestaat), naar de hard drive van uw computer. Hierdoor zijn de sites of service verleners in staat uw browser te herkennen, op te slaan en bepaalde informatie te herinneren.

Wij gebruiken cookies om ons te helpen herinneren of u onze website eerder heeft bezocht en verzamelen anonieme data met betrekking tot het websiteverkeer en interactie, zodat wij ervaringen en methoden voor de toekomst kunnen verbeteren.

Indien gewenst, kunt u ervoor kiezen dat uw computer een waarschuwing geeft, iedere keer dat een cookie verschijnt. U kunt er ook voor kiezen om via uw browserinstellingen de cookies op non-actief zetten.

Geven wij persoonlijke informatie door aan derden?

Wij verkopen geen, handelen niet in, noch of op andere wijze, dragen wij uw persoonlijke, identificeerbare, gegevens over aan derden. Dit geldt echter niet voor een vertrouwde, derde partij, die ons assisteert in het operationeel houden van onze website sfcrecall.expertinquiry.com, het uitvoeren van onze activiteiten, of verlenen van diensten aan u, voor de duur van hun contract met ons waarmee zij zich akkoord hebben verklaard deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden.

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke data zullen vrijgeven, indien naleving van de wettelijke verplichtingen wordt veronachtzaamd. We behouden ons het recht om onze site beleidsmaatregelen te handhaven om onze rechten en de rechten van andere individuen op een veilige manier te beschermen en voldoet aan de wet.

Enkel Online privacybeleid

Dit online privacybeleid is slechts van toepassing op informatie verzameld via onze website en niet op offline ingewonnen informatie.

Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, verleent u uw toestemming aan ons privacybeleid van de website (deze pagina).

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij behouden ons het recht om veranderingen aan te brengen aan ons website privacybeleid wanneer dan ook zonder voorafgaand overleg; deze veranderingen zullen worden geplaatst op deze pagina samen met privacybeleid wijzigingsdatum.

Contact


Mocht u vragen hebben met betrekking tot het privacybeleid, dan adviseren wij u contact op te nemen via  irmgard@sfceurope.com.